top of page

Auteurs: Collectief van particulieren tegen telemarketing

Ontvangers: Privacycommissie, gegevensbeschermingsautoriteit, mevrouw/meneer de eerste minister, afgevaardigden en senatoren.

Ik onderteken deze petitie voor de snelle aanneming van een wet die de telefonische werving en de verkoop van persoonlijke nummers aan commerciële bedrijven verbiedt zonder geïnformeerde specifieke toestemming te hebben gekregen van de belanghebbende.

De onophoudelijke druk van bedrijven wordt helemaal intolerabel door de frequentie van oproepen die thuis worden ontvangen. Dit gebeurt zeer vaak op uren dat de burger recht heeft om van zijn rust te genieten in zijn persoonlijke omgeving met familie en vrienden, zonder zich te moeten storen aan gewetenloze verkopers die de privacy van anderen niet respecteren.

Het is volstrekt abnormaal dat het aan de burger is om verzoek te doen om van een lijst van een bedrijf te worden geschrapt dat hij nooit gecontacteerd heeft.

De burger zou niet zijn eigen geld en tijd moeten gebruiken om van deze lijsten geschrapt te worden, tijd die men normaal in zijn / haar privéleven zou kunnen steken.

Iedereen heeft het recht om thuis niet gestoord te worden door een bedrijf zonder dat er gekeken wordt naar het privéleven van de burger.

Wij vragen daarom om telemarketing zonder geïnformeerde en specifieke toestemming te verbieden ("geinformeerd" betekent dat u zich volledig bewust bent van deze registratie – zonder de kleine lettertjes te moeten lezen en "specifiek" betekent dat een toestemming alleen maar geldt voor een specifiek bedrijf waar aan het gegeven werd en niet een groep bedrijven).

Wij vragen ook een verbod op de verkoop van informatieve dossiers die persoonlijke gegevens bevatten die zonder toestemming zijn verkregen.

Wij rekenen op u, mevrouw/meneer de eerste minister, afgevaardigden en senatoren, om ons privéleven te beschermen tegen misbruik van deze gewetenloze verkopers.

stopdemarchage.jpg

Teken de petitie!

Onderneem nu actie!

Dank u !

bottom of page